Friday, 4 December 2009

Aktiviti 10 : Penyataan masalah daripada buku

Daripada buku yang dibaca iaitu Passionate Enquiry and School Development : A Story About Teacher Action Research, terdapat beberapa penyataan masalah daripada kajian-kajian yang dilakukannya.

0 comments: