Saturday, 21 November 2009

Aktiviti 9 : Mini Kajian Tindakan

Matlamat
-Meningkatkan penglibatan pelajar di dalam proses p&p di dalam kelas menggunakan kaedah pemberian token.

Objektif
a) Meneroka
-mengcungkil kebolehan dan bakat pelajar di dalam kelas
- menjana minda dan merangsang idea kreatif pelajar

b)Menilai
-Menilai tahap penglibatan pelajar di dalam kelas, sama ada aktif atau tidak.
-Menilai tahap keyakinan dan keberanian pelajar untuk tampil menonjolkan diri di dalam kelas.
-Menilai tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar terhadap sesuatu pengajaran di dalam kelas.

0 comments: