Saturday, 21 November 2009

Aktiviti 6 : Kekuatan Pengajaran Menggunakan Token

Kekuatan Penggunaan Token Dalam P&P

a)Pengalaman/refleksi secara individu

(Mashitoh Abdullah) Kemahiran Hidup
Semasa di sekolah rendah dan sekolah menengah saya telah mempelajari subjek Kemahiran Hidup. Pada pendapat saya subjek ini mempunyai beberapa kekuatannya tersendiri. Antaranya ialah;

1) pelajar dapat menunjukkan bakat dan kemahiran masing-masing semasa menjalankan projek amali seperti bertani, memasak, menjahit, bertukang dan sebagainya.
2)subjek ini dapat mencungkil kreativiti dan inovasi pelajar-pelajar.
3)subjek ini dapat melatih pelajar untuk lebih berkemahiran dalam menjalani kehidupan pada masa akan datang.


b)Pengalaman/ferleksi secara berpasukan

(Norfaslin binti Sudin) Kemahiran Hidup
Bagi saya untuk matapelajaran Kemahiran Hidup terdapat beberapa kekuatan untuk subjek tersebut iaitu:-
a) Diajar kemahiran yang pelbagai-Kemahiran pelbagai telah diperkenalkan untuk pelajar menguasai kemahiran yang telah diberikan oleh guru

b) Pembelajaran lebih bermakna-Ini kerana kemahiran yang didapati dan maklumat yang diberikan oleh guru dulu, telah memberikan saya panduan sehingga ke hari ini.

c) Dapat menyelesaikan masalah dengan baik-Ketika matapelajaran ini diajar disekolah, kami diberikan tugasan dimana kami dikehendaki membuat sesuatu yang luar biasa dari yang lain. Kami telah melakukan projek menggunakan bahan buangan untuk dijadikan bunga, bekas pensel dan lain-lain lagi. Ini memberi kesan kepada saya sehingga ke hari ini supaya bersikap rasional ketika membuat sebarang keputusan.

d) Dapat menjana minda pelajar-Ini dimaksudkan dengan dimana, apabila diberi bahan terbuang kami dikehendaki mencipta sesuatu yang kreatif. Ini telah menjadikan pelajar sentiasa menjana minda untuk membuat sesuatu yang kreatif.

(Marina Binti Ismail) Bahasa Melayu
melalui pengalaman saya di sekolah rendah khususnya dalam subjek bahasa Melayu dan pendidikan seni-guru selalu memberikan pujian dan bintang kepada saya dan rakan.
kekuatan yang didapati adalah:
1)menarik minat pelajar untuk belajar
2)merangsang pelajar untuk menyiapkan tugasan
3)dapat membuatkan pelajar bersaing sesama rakan mereka
4)merangsang pelajar untuk membuat tugasan yang diberi dengan lebih baik lagi

C) Pengalaman/refleksi dari pasukan lain
-untuk matapelajaran Kemahiran Hidup diajar banyak kemahiran yang boleh digunakan dimasa akan datang. Pengalaman berkaitan kemahiran ini, kebanyakan diajar disekolah ketika waktu Kemahiran Hidup. Dirumah, kita tidak pernah mendapat kemahiran seperti yang diajar disekolah.

d) Literature Riview

JURNAL, THE EFFECTS OF A TOKEN ECONOMY SYSTEM IN COMPARISON TO
SOCIAL PRAISE ON THE MANIFEST BEHAVIORS OF ELEMENTARY
LEARNING DISABLED STUDENTS
By
Kimberly Waggy


"The results of this study found that there was no significant difference between a token
economy system in comparison to social praise on the manifest behaviors of elementary learning
disabled students. This may have been caused by the similarities of the learning disabled
students."

Ini bermaksud penggunaan token dalam bentuk ekonomi mahupun pujian

0 comments: