Saturday, 7 November 2009

MODEL KAJIAN TINDAKAN

Model Kajian Tindakan Somekh (1989)
Dalam perkembangan kajian tindakan selanjutnya, Bridget Somekh (1989) telah memperkembangkan lagi langkah-langkah dalam kajian tindakan ini dengan lebih mendalam dan terperinci kepada 8 langkah dalam 1 putaran.Model Kajian Tindakan Ebbutt’s

Model Kajian Tindakan McKernans


Model Kajian Tindakan Elliot
Elliot pula pada dasarnya bersetuju dengan langkah-langkah dan gelungan berturutan yang dikemukakan oleh Kemmis. Elliot telah memperkembangkan model Kemmis bagi membolehkan aliran yang lebih lancar berlaku antara tahap-tahap yang terdapat dalam proses kajian tindakan.

Model Kajian Tindakan Kemmis dan McTggart
Reka bentuk ini menunjukkan kitar-kitar dalam kajian tindakan yang mana setiap kitar mempunyai 4 bahagian; rancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Bahagian-bahagian ini kemudian diulang dengan perancangan hasil ulangkaji dan tindakan yang seterusnya.0 comments: